Laboratoorsete teenuste hinnakiri

AS-i Tartu Veevärk
LABORATOORSETE TEENUSTE HINNAKIRI Alates 01.04.2021.a


AS –i Tartu Veevärk labor on akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt ja vastab EVS-EN ISO 17025:2017 nõuetele kui katselabor. Proovivõtjad on atesteeritud ja omavad vastavaid tunnistusi.

Tartu Veevärgi (TVV) labor kinnitab, et viib läbi kõik oma tegevused konfidentsiaalselt ja erapooletult. Labori akrediteerimise käigus võivad klientide andmeid näha Eesti Akrediteerimiskeskuse (EAK) töötajad, kuid info ei kuulu avalikustamisele. Akrediteerimisalas olevate metoodikatega saab tutvuda täpsemalt EAK-i kodulehel: http://www.eak.ee/dokumendid/pdf/kasitlusala/L098.pdf
Metoodikaid puudutavate küsimustega (mõõtemääramatus jms) pöörduge AS Tartu Veevärk laborijuhataja poole, tel: 7306233.

Proovide uuringute tellimisel on vajalik eelnev konsultatsioon laboriga proovi koguse, taara ja proovitoomise aja suhtes. Laborist uuringut tellides nõustub klient labori poolsete tingimustega sealhulgas metoodikad jms. 

Põjavee- ja joogiveeanalüüside hinnakiri

Jrk. Analüüs Kuuluvus akredi-teerimis- alasse Hind ilma km-ta EUR Hind koos km-ga EUR
1. Hägusus + 4,50 5,40
2. pH + 2,75 3,30
3. Kuivjääk 105 0C - 7,50 9,00
4. Elektrijuhtivus + 2,75 3,30
5. Leelisus; HCO3- - 10,00 12,00
6. Oksüdeeritavus (PHT) + 7,00 8,40
7. Ammoonium NH4+ + 10,00 12,00
8. Nitrit NO2- + 7,00 8,40
9. Nitraat NO3- + 10,00 12,00
10. Üldkaredus + 5,00 6,00
11. Kaltsium Ca2+ - 5,00 6,00
12. Magneesium Mg2+ (eeldab ka Ca2+ määramist) - 1,00 1,20
13. Mangaan Mn + 18,00 21,60
14. Üldraud Feüld + 10,00 12,00
15. Sulfaat SO42- + 6,25 7,50
16. Kloriid Cl- + 7,00 8,40
17. Fluoriid F- + 8,25 9,90
18. Sulfiid S2- - 8,50 10,20
19. Lõhn + 1,65 1,98
20. Maitse + 1,65 1,98
21. Värvus + 2,50 3,00
22. Coli-laadsed bakterid + 7,00 8,40
23. Escherichia coli bakterid + 8,00 9,60
24. Fekaalsed enterokokid + 6,50 7,80
25. Kolooniate arv 220C + 6,00 7,20
26. Kolooniate arv 370C + 6,00 7,20
27. Jääkloor - 6,00 7,20
28. Naatrium + 3,00 3,60
29. Lahustunud hapnik - 6,50 7,80

Joogivee tavaanalüüs (Sotsiaalministri määrus nr. 61)

  Km-ta EUR Km-ga EUR  

Km-ta EUR

Km-ga EUR

Escherichia coli bakterid 8,00 9,60

Maitse

1,65 1,98
Coli - laadsed bakterid 7,00 8,40

Hägusus

4,50 5,40
Kolooniate arv 220C juures 6,00 7,20

Elektrijuhtivus

2,75 3,30
Värvus 2,50 3,00

pH

2,75 3,30
Lõhn 1,65 1,98 Pakett kokku 36,80 EUR 44,16 EUR

Keemiline- ja mikrobioloogiline analüüs joogiveetorustiku käikulaskmiseks

  Km-ta EUR Km-ga EUR   Km-ta EUR Km-ga EUR
Escherichia coli bakterid 8,00 9,60 Lõhn 1,65 1,98
Coli - laadsed bakterid 7,00 8,40 Maitse 1,65 1,98
Fekaalsed enterokokid 6,50 7,80 Hägusus 4,50 5,40
Ammoonium NH4+ 10,00 12,00 Elektrijuhtivus 2,75 3,30
Värvus 2,50 3,00 pH 2,75 3,30
Pakett kokku 47,30 EUR 56,76 EUR


Heitvee-, reovee- ja pinnaveeanalüüside hinnakiri

Jrk. Analüüs Kuuluvus akredi-teerimis- alasse Hind ilma km-ta EUR Hind koos km-ga EUR
1. pH + 2,75 3,30
2. Hõljuvained + 10,00 12,00
3. Biokeemiline hapnikutarve BHT7 + 15,00 18,00
4. Keemiline (dikromaatne) hapnikutarve KHT + 20,00 24,00
5. Ammoonium NH4+ + 10,00 12,00
6. Nitrit NO2- + 8,00 9,60
7. Nitraat NO3- + 10,00 12,00
8. Üldlämmastik; Nüld + 18,00 21,60
9. Üldfosfor; Püld + 15,00 18,00
10. Fosfaat; PO43- - 9,00 10,80
11. Sulfaat; SO42- + 6,25 7,50
12. Lahustunud hapnik - 6,50 7,80
13. Kuivaine 105 0C - 7,50 9,00
Heit- ja reovee 6 maksustatavat komponenti
  Km-ta EUR Km-ga EUR   Km-ta EUR Km-ga EUR
Hõljuvaine 10,00 12,00 Üldlämmastik 18,00 21,60
BHT7 15,00 18,00 Üldfosfor 15,00 18,00
KHT 20,00 24,00 pH 2,75 3,30
Pakett kokku 80,75 EUR 96,90 EUR

Proovide võtmine, transport ja tulemuste väljastamine

  Km-ta EUR Km-ga EUR

Proovi võtmine atesteeritud proovivõtja poolt ühest proovivõtupunktist

17,00 20,40

Transport proovivõtmiseks väljaspool Tartu linna (km hind)

1,00 1,20

Plaaniväliste kordusproovide võtmine ja analüüsimine Tartu linna asutuste ülereostustasu määramiseks 150,00 eur + 20% km =180,00 eur

Salvkaevu analüüs (Hajaasustus programm)

  Hind ilma KM-ta Hind koos KM-ga
Fekaalsed enterokokid 6,50 7,80
Escherichia coli bakterid 8,00 9,60
Nitritid NO2- 7,00 8,40
Nitraadid NO3- 10,00 12,00
Oksüdeeritavus PHT 7,00 8,40
Ammoonium NH4+ 10,00 12,00
Üldraud Feüld 10,00 12,00
Pakett kokku 58,50 70,20